انقلاب صنعتی چهارم: اتصالات یکپارچه و تعالی در عملکرد

زمان آن است که رو به جلو قدم برداریم.

انقلاب صنعتی چهارم

در حال‌حاضر جهان با تحولی شگرفت روبروست. فناوری با شتاب زیاد در‌حال توسعه است و زندگی ما را تغییر می‌دهد. ما در آستانه انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم که در چند کلمه بصورت زیر تعریف می‌شود:

"اتصال دنیای فیزیکی به دنیای دیجیتال"

آینده‌ای که پیش‌رو داریم آینده‌ای هوشمند خواهد بود متشکل از صنایع هوشمند، آموزش هوشمند، شهر هوشمند (حمل‌و‌نقل هوشمند، ساختمان‌های هوشمند)، انرژی هوشمند و ... که در آن دیگر اینترنت تنها انسان‌ها را به یکدیگر متصل نمی‌کند، بلکه علاوه بر افراد، اشیاء نیز از طریق اینترنت با یکدیگر در ارتباط بوده و تعامل سازنده برقرار می‌کنند. بی‌شک انقلاب صنعتی چهارم تنها در گستره یک فناوری بخصوص نمی‌گنجد، بلکه این دگرگونی ماحصل همکاری‌های نزدیک و پیوسته فناوری‌های مختلف است از جمله:

 • - فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات (ICT)
 • - فناوری‌های سنسور
 • - داده‌های کلان / داده‌های هوشمند
 • - رایانش ابری
 • - اینترنت اشیاء
 • - سیستم‌های سایبر-فیزیکی
 • - گسترش و امنیت شبکه‌ای
 • - ساخت‌افزایشی / پرینت سه‌بعدی

مزایای دیجیتال‌شدن صنایع

دیجیتال‌شدن روش‌های جدیدی را در ایجاد و خلق ارزش‌ فعال می‌کنند که می‌توانند به کل زنجیره ارزش اضافه شوند. دستاوردهای این تحولات عملیاتی، مقیاس‌پذیر و پایدار خواهند بود.

 • lens اتصالات یکپارچه و تعالی در عملکرد
 • lens تولید و ساخت هوشمند (دید جامع از فرآیندهای تولید)
 • lens افزایش سودمندی
 • lens نگهداری قابل‌پیش‌بینی و به دور از shutdownهای خارج‌ از برنامه
 • lens ارتقاء باور و سطح رضایتمندی مشتریان

سخنی با مدیران

مدیر محترم صنعت،

ما هم‌اکنون در مقطع خاص و ویژه‌ای از زمان قرار داریم که تطبیق‌پذیری ما با تغییرات فناوری تعیین خواهد کرد که در آینده‌ نزدیک در صنعت تحت مدیریت‌مان، برنده یا بازنده باشیم. این بدین معناست که تغییر رویکرد و درنوردیدن مرزهای جدید به منظور کمک گرفتن از "تولید هوشمند" کلید موفقیت ما است. تعریف پارادایم‌های جدید کاری و همچنین رویکردها و ذهنیت‌های مدیریتی منطبق با تغییرات فناوری، امری غیرقابل‌اجتناب است. بیایید در مسیر دیجتال‌شدن صنایع، پیشگام باشیم و از رقبای تجاری خود سبقت بگیریم.

ماشین‌آلات و قطعات هوشمند در راه هستند.

آیا صنعت شما آماده رویارویی است؟